Uit de Curatoriumvergadering van 7 december 2015

Om de reünisten en oud-leden in hoofdlijnen op de hoogte te houden van hetgeen speelt binnen stichting en Curatorium worden er (vanaf nu) korte verslagen van de Curatoriumvergaderingen gepubliceerd.

In de vergadering van het Curatorium (bestuur) van de Stichting Reünisten R.S.G. van 7 december 2015 zijn onder andere de volgende zaken aan de orde gekomen: Lees verder