Vrijdag 20 januari: Uitreiking Lustrumalmanak

Waarde Reünisten,

Vrijdag 20 januari is de uitreiking van de Lustrumalmanak. In deze toom zijn de afgelopen vijf jaar van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap weer in detail weergegeven. Ook is de commissie in het archief gedoken om oude verhalen aan nieuw publiek door te kunnen geven. Deze uitgave draagt het thema Offcourse, wat staat voor vanzelfsprekend en aanhouden van een eigen koers. Iets wat bij uitstek past bij het eigenwijze RSG. Vrijdag om 20:00 beginnen wij met het uitreiken. Wij hopen jullie daar te zien.

Met vriendelijke groet,

De Lustrumalmanakcommissie