Fondsen

Reünistenfondsen
De Stichting Reünisten R.S.G. heeft onder meer als doelstelling het financieel ondersteunen van Rotterdamsch Studenten Gezelschap.
De Stichting beheert daartoe een drietal fondsen, te weten het:

Het vermogen van deze fondsen is hoofdzakelijk gevormd door contributies, donaties en legaten van reünisten en oud-leden van de vereniging.

Via deze drie fondsen worden onder meer bijzondere activiteiten en specifieke voorzieningen van de vereniging ondersteund (R.S.G. Fonds), bestuursbeurzen verstrekt (Studiebeursfonds R.S.G.) en een reserve gevormd voor het toekomstige groot onderhoud aan de sociëteitspand (Onderhoudsfonds Asker V).

Jaarlijkse wervingsactie
Jaarlijks wordt er ten behoeve van één van de reünistenfondsen (of voor een specifieke bestemming, zoals bijvoorbeeld het Eeuwboek of het Lustrumcadeau) een wervingsactie georganiseerd onder de reünisten en oud-leden.

Als onderdeel van die jaarlijkse wervingsactie wordt bijvoorbeeld geld ingezameld onder de deelnemers aan de Reünistenlunch en het Reünistendiner ter gelegenheid van de Dies Natalis van de vereniging.

Via het reünistenblad Nesthor worden de reünisten en oud-leden geïnformeerd over de uiteindelijke opbrengst van elke wervingsactie.

Doneer nu!
Steun de Stichting Reünisten R.S.G. en haar fondsen, en maak (eenmalig of periodiek) een donatie over naar bankrekening NL08 INGB 0000 367700, t.n.v. Stichting Reünisten R.S.G. Vermeld bij de overschrijving desgewenst de naam van het begunstigde fonds (R.S.G. Fonds, Studiebeursfonds R.S.G. of Onderhoudsfonds Asker V).

asker-collectebus

De “Asker V collectebus”, in 2013 gemaakt door reüniste en requisiteur Klarien Sonderen.