R.S.G. Fonds

doneren-btDoelstelling
Het R.S.G. Fonds richt zich op het verlenen van financiële steun aan het Rotterdamsch Studenten Gezelschap.

Ontstaansgeschiedenis
Het R.S.G. Fonds dateert van december 1950. Op initiatief van Dr. P.H. Brans, oprichter en erelid van het R.S.G., wordt een ‘Curatorium’ (bestuur) opgericht ter vorming van een R.S.G. Fonds. Doelstelling wordt het “op concrete en verantwoorde wijze” ondersteunen van het op dat moment niet erg florerende Rotterdamsch Studenten Gezelschap.

Op 14 november 1960 wordt het R.S.G. Fonds omgezet in een stichting, met het Curatorium als stichtingsbestuur.
In 1993 fuseert deze Stichting R.S.G. Fonds met de Reünistenclub R.S.G.
Het beheer van het R.S.G. Fonds is een van de statutaire taken van de huidige Stichting Reünisten R.S.G.

Ondersteunde doelen
Het R.S.G. Fonds ondersteunt diverse activiteiten en projecten die van aanzienlijk belang zijn voor de continuïteit en identiteit van het R.S.G. en/of die de vereniging niet zelfstandig kan bekostigen, zoals:

  • Het R.S.G. Fonds geeft jaarlijks een bijdrage voor de promotie van de vereniging en de werving van nieuwe leden tijdens de Eurekaweek.
  • De vereniging krijgt via het fonds bij ieder lustrum een ‘reünistencadeau’, zoals  een nieuw vaandel (1986), een schild en kroonluchters (1991), een biljart (1996), een epoxyvloer met het RSG-wapen (2001), een P.A.-installatie (2006), en een nieuwe voordeur en entree (2011).
  • Een aanzienlijke eenmalige bijdrage van het R.S.G. Fonds maakte de renovatie en ingebruikname mogelijk van de (voorheen verhuurde) bovenverdieping van Asker V.
  • De totstandkoming en publicatie van een Eeuwboek in 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door een jaarlijkse bijdrage van het R.S.G. Fonds.
  • Binnen het R.S.G. Fonds is een voorziening gecreëerd ter ondersteuning van het Eeuwfeest van de vereniging in 2021.

Inkomsten
De inkomsten van het R.S.G. Fonds bestaan uit:

  • Contributies van betalende reünisten (de vaste donateurs van de Stichting).
  • Periodieke en incidentele donaties.
  • Opbrengsten van specifieke wervingsacties, o.a. ten behoeve van het lustrumcadeau.

Het vermogen van het R.S.G. Fonds bedraagt per eind 2015 ongeveer € 24.000.

Commissie R.S.G. Fonds
Het R.S.G. Fonds wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium. De commissie is gemachtigd om namens het Curatorium, binnen de richtlijnen van een daartoe opgesteld reglement, ten laste van het fonds financiële steun aan te verstrekken aan de vereniging.

LogoRSG
Wapen van het R.S.G.

Doneer nu!
Steun het Rotterdamsch Studenten Gezelschap “op concrete en materiële wijze”, en maak (eenmalig of periodiek) een donatie over naar bankrekening NL08 INGB 0000 367700, t.n.v. Stichting Reünisten R.S.G., onder vermelding van ‘R.S.G. Fonds’.