Donateurschap/Lidmaatschap

Wat is een ‘betalend reünist’?

Als betalend reünist van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap ben je donateur van de Stichting Reünisten R.S.G. en lid van de Reünistenclub ‘Nesthor’.

Een betalend reünist ondersteunt de Stichting en daarmee ook de vereniging met een vaste jaarlijkse bijdrage van naar keuze: € 25 (Zilver), € 50 (Goud), € 75 (Platina) of € 100 (Eeuw).

Om het studentenvuur brandend en vriendschapsbanden in stand te houden…

Met jouw financiële steun organiseert de Stichting (Nesthor) jaarlijks allerlei evenementen – borrels, diners, excursies – voor reünisten en oud-leden, waaronder de traditionele Reünistenlunch en het Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’.

Via onder meer het reünistenblad Nesthor blijf je op de hoogte van al deze activiteiten, maar ook van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de vereniging. En lees je over het wedervaren en de soms verrassende levensloop van reünisten van verschillende generaties.

Via ons Facebook, Linkedin en Twitter netwerk kan je contact houden of na jaren weer contact opnemen met je voormalige verenigingsgenoten.

En kunnen we dankzij jouw steun in 2021 een monumentaal Eeuwboek uitgeven. De voorbereidingen daarvoor (archiefonderzoek, interviews, enz.) zijn al enkele jaren aan de gang.

… En tot meerdere groei en bloei van de vereniging

Daarnaast ondersteun je als betalend reünist ook de vereniging. Een aanzienlijk deel van de reünistencontributie komt ten goede aan het R.S.G. Deze financiële steun is hard nodig, omdat door allerlei maatregelen (studieleenstelsel, verkorten studieduur, stopzetten subsidie EUR, enz.) het voor de vereniging steeds lastiger wordt om het hoofd boven water te houden.

Voor het R.S.G. is een actief reünistennetwerk ook om een andere reden belangrijk. Via het up-to-date reünistenbestand van de Stichting zijn reünisten makkelijk te vinden en zo nodig te benaderen, zodat bijvoorbeeld kennis over de geschiedenis van de vereniging niet verloren gaat. En veel reünisten vinden het ook leuk om de vereniging op verzoek te helpen vanuit hun professionele achtergrond en zakelijke netwerk.

Word betalend reünist!

Grijp de kans om af en toe weer even terug te gaan naar je studententijd, op de hoogte te blijven en contacten te onderhouden. En tegelijk te zorgen dat de vereniging kan blijven draaien, bestuursleden hun werk kunnen blijven doen en de sociëteit er over honderd jaar nog steeds staat.

 

Welke contributiepakketten zijn er?

Betalende reünisten kunnen kiezen uit een van de volgende ‘contributiepakketten’:

Zilver € 25
Dit is het standaard contributiepakket.

Ontvang:

 • Reünistenblad Nesthor, 4 keer per jaar
 • Nieuwsbrieven over evenementen

Doneer:

 • € 10 aan de fondsen van de Stichting

Goud € 50
Met dit contributiepakket ondersteun je de vereniging met een extra donatie. Als blijk van dank ontvang je het verenigingsblad Edda.

Ontvang:

 • Reünistenblad Nesthor, 4 keer per jaar
 • Nieuwsbrieven over evenementen
 • Verenigingsblad Edda, 4 keer per jaar

Doneer:

 •  € 10,- aan de fondsen van de Stichting
 •  € 25,- aan het R.S.G.

Platina € 75
Met deze extra contributiebijdrage kan het Studiebeursfonds R.S.G. bestuursbeurzen blijven verstrekken, zodat de vereniging ook in de toekomst steeds over een volwaardig (voltallig) bestuur kan beschikken.

Ontvang:

 • Reünistenblad Nesthor, 4 keer per jaar
 • Nieuwsbrieven over evenementen
 • Verenigingsblad Edda, 4 keer per jaar

Doneer:

 • € 10 aan de fondsen van de Stichting
 • € 25 aan het R.S.G.
 • € 25 extra aan het Studiebeursfonds

Eeuw € 100
Het duurt nog een paar jaar, maar 2021 komt eraan… Met dit contributiepakket wordt ook een fantastisch eeuwfeest voor leden en reünisten mogelijk gemaakt!

Ontvang:

 • Reünistenblad Nesthor, 4 keer per jaar
 • Nieuwsbrieven over evenementen
 • Verenigingsblad Edda, 4 keer per jaar

Doneer:

 • € 10 aan de fondsen van de Stichting
 • € 25 aan het R.S.G.
 • € 25 extra aan het Studiebeursfonds
 • € 25 voor het Eeuwfeest in 2021

Bestemming contributies 2016

Betalend reünist worden?

Wil je het R.S.G. graag blijven steunen door betalend reünist te worden, meld je dan aan door middel van het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier.
Om administratie- en portokosten te besparen vragen wij vriendelijk om de reünistencontributie te betalen via een automatische incassomachtiging. Wil je echter geen incassomachtiging afgeven, dan kan je je aanmelden door middel van het aanmeldformulier. Je ontvangt dan jaarlijks een factuur voor de contributie.
Het ingevulde en ondertekende formulier kan ingescand (een foto maken met je mobiel mag ook) worden verstuurd naar abactis@hetrsg.nl. Uiteraard mag het formulier ook per post worden verstuurd.

Leden van het R.S.G. worden bij hun afstuderen of studiebeëindiging automatisch betalend reünist. Zij ontvangen daarover bericht van de Abactis van het R.S.G.

Wijzigingen doorgeven?

Via een e-mail aan abactis@hetrsg.nl of het wijzigingsformulier op deze website kan je eenvoudig een wijziging van adresgegevens doorgeven, van contributiepakket veranderen of opzeggen als betalende reünist. Na verwerking van de wijziging ontvang je per e-mail een bevestiging van de Abactis van het R.S.G.

Contributie-inning

De reünistencontributie wordt ieder jaar rond 1 december namens de Stichting Reünisten R.S.G. geïnd door de Quaestor Senaat van het R.S.G.

Conform de Europese SEPA regelgeving krijgen alle betalende reünisten minimaal 14 dagen tevoren bericht van de geplande incasso. Incasso’s kunnen tot 8 weken na incassodatum zonder opgave van reden via de eigen bank worden teruggedraaid (gestorneerd).

Vragen over de contributie-inning kunnen worden gericht aan qsen@hetrsg.nl.