Nesthor

201506-NesthorColofon
Nesthor, het reünistenblad van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, is een uitgave van de Stichting Reünisten R.S.G. De eerste editie verscheen in 1990.
Het blad verschijnt vier maal per jaar, in kleurendruk op A5-formaat. De oplage bedraagt 500 stuks.
Nesthor bevat informatie en artikelen voor, door en over reünisten en oud-leden van het RSG. Alle betalende reünisten (donateurs) krijgen het blad toegezonden.

Redactie
Nesthor wordt gemaakt door de Nesthorcommissie.
Hoofdredacteur: Avril Hensen.

Edities in 2015
Nesthor verschijnt vier keer per jaar.
Voor het aanleveren van kopij voor deze edities gelden de volgende deadlines:

  • 29 februari 2016
  • 31 mei 2016
  • 31 augustus 2016
  • 30 november 2016

Aanleveren kopij
Kopij voor de Nesthor kan worden gestuurd naar nesthor@hetrsg.nl.
Teksten graag aanleveren in een bewerkbaar formaat, bijvoorbeeld Microsoft Word.