Stichting

Stichting Reünisten R.S.G.

Doelstelling
De Stichting Reünisten R.S.G. stelt zich ten doel om de contacten van reünisten/oud-leden van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap onderling en met de leden van de vereniging te bevorderen. Dit doet zij onder meer door het organiseren van uiteenlopende evenementen voor reünisten en oud-leden en door het uitgeven van het reünistenblad Nesthor.

De tweede hoofddoelstelling van de Stichting is om de vereniging door middel van het verstrekken van adviezen en het verlenen van financiële steun te ondersteunen. De Stichting beheert daartoe een drietal fondsen ter financiële ondersteuning van de vereniging, te weten het:

Verder stelt de Stichting zich tot doel het uitgeven van publicaties over de geschiedenis van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, waaronder het in 2021 te verschijnen Eeuwboek.

Organisatie
De Stichting kent een aantal organen, waarvan het Curatorium (bestuur) en de Nesthor- en Eeuwboekcommissie de belangrijkste zijn.

rsg-organogram

Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent 7 tot 14 leden die op persoonlijke titel worden benoemd. Daarnaast hebben de Praeses, de Quaestor Senaat en de Praeses Beheercommissie van het R.S.G. zitting in het Curatorium.

Een drietal commissies, bestaande uit leden van het Curatorium, beheren de drie reünistenfondsen van de Stichting. Een kascommissie, bestaande uit leden van het Curatorium aangevuld met een ‘externe’ controleur, controleert de boekhouding en jaarrekeningen van de Stichting.

De Nesthorcommissie zorgt voor de communicatie en de organisatie van evenementen ten behoeve van reünisten en oud-leden van het R.S.G. De commissie organiseert onder andere de reünistenavonden tijdens de verschillende open weken van de vereniging en het jaarlijkse Reünistendiner op ‘Oudejaarsavond’. De commissie is daarnaast verantwoordelijk voor het reünistenblad Nesthor.

De Eeuwboekcommissie houdt zich bezig met de voorbereiding van het Eeuwboek dat in 2021 zal verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de vereniging. Daartoe verzamelt, inventariseert en digitaliseert de commissie onder andere alle interessante informatie (publicaties, foto’s, objecten) uit de geschiedenis van het R.S.G.