Eeuwboekcommissie

Eeuwboekcommissie
De Eeuwboekcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en publicatie van het Eeuwboek dat in 2021 zal verschijnen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Leden van de Eeuwboekcommissie werken in projectverband aan het onderzoeken en beschrijven van een bepaalde tijdsperiode of een specifiek onderwerp. Ter voorbereiding wordt onder meer het volledige archief van de vereniging geïnventariseerd, aangevuld, gedigitaliseerd en geïndexeerd. De Eeuwboekcommissie is voortgekomen uit een gezamenlijke werkgroep van de Stichting en de vereniging, die in 2010 op initiatief van het Curatorium is gestart.

De hierna volgende personen maken deel uit van het zogenoemde dagelijkse bestuur van de Eeuwboekcommissie:

  • Bart van den Bergh (2007)        Praeses
  • Jeninka Pelleboer (2013)           Ab Actis
  • Rob van den Elshout (2005)      Quaestor
  • Paul van Nieuwenhuijze (2009)
  • Thijs Wolters (2007)
  • Sascha Wanna (2010)               toehoorder College R.S.G.
  • Hans van de Weg (1961)           toehoorder Curatorium

Contact
Mocht u zaken willen delen met of archiefstukken overhandigen aan de commissie, of heeft u vragen over de geschiedenis van de vereniging, dan kunt u e-mailen naar eeuwboek@hetrsg.nl.
Daarnaast kunt u ook altijd een briefje sturen naar het bekende adres aan het Haringvliet:

Het Rotterdamsch Studenten Gezelschap
t.a.v. Werkgroep Eeuwboek
Haringvliet 94
3011 TH Rotterdam