Curatorium

Curatorium
Het Curatorium is het bestuur van de Stichting Reünisten R.S.G. Het Curatorium kent 7 tot 14 ‘permanente’ leden die op persoonlijke titel voor vijf jaar worden benoemd en daarna herkiesbaar zijn. Daarnaast hebben de Praeses, Quaestor Senaat en VP Sociëteit / Praeses Beheercommissie van het R.S.G. functiehalve zitting in het Curatorium.

Het Curatorium bestaat momenteel uit de volgende reünisten en leden van het RSG (tussen haakjes  het jaar van lidmaatschap):

 • Jacqueline Vermaat (1984)                         – Praeses
 • Saskia van Eeuwijk (1977)                         – Abactis
 • Martin Borsboom (1988)                             – Quaestor
 • Bertil de Rooij (1959)
 • Hans van de Weg (1961)
 • Lex van Cleef (1967)
 • Thijs Goumans (1996)
 • Willem Gordijn (1998)
 • Suardus Ebbinge (2000)
 • Hidde Wiersma (2000)
 • Roos Verhooren (2002)
 • Tony Jordan                                             – Praeses R.S.G.
 • Emma de Koning                                    – Quaestor Senaat R.S.G.
 • Kennard Dötsch                                      – VP Sociëteit / Praeses Beheercommissie

Contact met het Curatorium
Voor informatie over het reünistenlidmaatschap, de reünistenfondsen en diverse reünistenaangelegenheden: curatorium@hetrsg.nl of 06-29068285.