Overige commissies

Commissie R.S.G. Fonds
Het R.S.G. Fonds wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium. De commissie is gemachtigd om namens het Curatorium, binnen de richtlijnen van een daartoe opgesteld reglement, ten laste van het fonds financiële steun aan te verstrekken aan de vereniging.
De Commissie R.S.G. Fonds bestaat uit de volgende leden:

 • Martin Borsboom – q.q. Quaestor Curatorium
 • Emma de Koning – q.q. Quaestor Senaat R.S.G.
 • Thijs Goumans
 • Hidde Wiersma
 • Suardus Ebbinge

Commissie Studiebeursfonds
Het Dr. P.H. Brans Studiebeursfonds R.S.G. wordt beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium. De commissie is gemachtigd om namens het Curatorium, binnen de richtlijnen van een daartoe opgesteld reglement, ten laste van het fonds financiële steun – in de vorm van leningen en giften – te verstrekken aan 4(bestuurs)leden van de vereniging die aantoonbaar een substantiële studievertraging of studieschulden oplopen of hebben opgelopen door hun activiteiten voor de vereniging.
De Commissie Studiebeursfonds bestaat uit de volgende leden:

 • Martin Borsboom – q.q. Quaestor Curatorium
 • Tony Jordan – q.q. Praeses R.S.G.
 • Jacqueline Vermaat
 • Hidde Wiersma
 • Lex van Cleef

Commissie Onderhoudsfonds
Het Ir. W. Wissing Onderhoudsfonds Asker V wordt eveneens beheerd door een commissie, bestaande uit vijf leden van het Curatorium.
De commissie is gemachtigd om namens het Curatorium, binnen de richtlijnen van een daartoe opgesteld reglement, ten laste van het fonds financiële steun te verstrekken ter instandhouding van de Rotterdamsche Studenten Sociëteit ‘Asker V’.
De Commissie Onderhoudsfonds bestaat uit de volgende leden:

 • Martin Borsboom – q.q. Quaestor Curatorium
 • Kennard Dötsch – q.q. Vice-Praeses Sociëteit / Praeses Beheercommissie R.S.G.
 • Suardus Ebbinge
 • Hidde Wiersma
 • Willem Gordijn

Kascommissie
De Kascommissie van de Stichting bestaat uit tenminste twee leden van het Curatorium, aangevuld met een afgevaardigde van Kascommissie van het R.S.G. Zo nodig wordt een externe deskundige (zoals een registeraccountant) ingeschakeld voor het onderzoeken van de jaarrekening.
De Kascommissie controleert binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar de boekhouding en jaarrekening van de Stichting.

De Kascommissie 2015 bestaat uit de volgende leden:

 • Hidde Wiersma
 • Emma de Koning – Quaestor Senaat R.S.G.
 • Thomas Stavrou – Praeses Kascommissie R.S.G.